Ajankohtaista

Kevät tuo mukanaan kevätkokouksen!

Helsingin Vinttikoirakerho ry:n kevätkokous pidetään torstaina 28.3.2019 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa kello 19.00 alkaen.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
  3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus.
  5. Esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen edelliseltä toimintavuodelta.
  6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilin- tai toiminnantarkastajain siitä antama lausunto.
  7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  8. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta.
  9. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
  10. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Lämpimästi tervetuloa!

Hallitus